Umowy, testamenty, świadectwa – praca, jaką wykonuje tłumacz przysięgły

tłumaczeniaZ pewnością każdy choć raz miał do czynienia z obcojęzycznym tekstem. Dzisiaj jest to sytuacja powszechna. We współczesnym świecie coraz więcej kontaktujemy się z ludźmi z zagranicy. Kontakty te przyjmują rozmaite formy – od prywatnych poprzez czysto zawodowe, biznesowe. Idealna sytuacja to taka, w której sami jesteśmy w stanie przetłumaczyć dany tekst. Jednak w przypadku, gdy nie posiadamy takich umiejętności, konieczne jest skorzystanie z pomocy tłumacza. Korzystanie z fachowej pomocy jest szczególnie ważne w przypadku, gdy potrzebne jest przetłumaczenie tekstu o charakterze urzędowym. Może to być akt notarialny, umowa, testament, świadectwo itp. W kwestii dokumentów, przetłumaczona treść, merytorycznie musi zgadzać się z oryginałem. W innym wypadku niesie to za sobą nierzadko poważne konsekwencje prawne. Na przykład umowa, wskutek błędnego tłumaczenia, może stać się nieważna. Ponadto, pewne przetłumaczone teksty muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia tego dokonuje tłumacz, a konkretnie – tłumacz przysięgły.

Rynek oferujący usługi świadczone przez biura tłumaczeń, stale się poszerza. Instytucje tego rodzaju prześcigają się udoskonalaniu swoich ofert. Dzieje się to z widoczną korzyścią dla klientów. Coraz częściej można znaleźć biura, które oferują tłumaczenia nie tylko w standardowych językach takich, jak np. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski czy włoski. Dzisiaj nie jest już problemem znalezienie tłumacza, który rozszyfruje tekst napisany w języku koreańskim, szwedzkim, norweskim, litewskim, portugalskim czy, chociażby, greckim. Oprócz zwiększania ilości języków obcych, które są tłumaczone, biura wprowadzają różnorodne charaktery tłumaczeń. W związku z tym, skorzystać można m.in. z tłumaczeń:

  • stron WWW 
  • technicznych 
  • przysięgłych 
  • ustnych 
  • pisemnych 
  • zwykłych 
  • artystycznych 

W związku z dziedzinami, wyróżnia się specjalizacje tłumaczy. Są to m.in.: przysięgły, sądowy, wojskowy, literacki, konsekutywny, konferencyjny, kabinowy, ekonomiczny, symultaniczny, freelancer. W przypadku każdego tłumacza, bez względu na to, jaką ma specjalność, ważne jest, aby do swojej pracy podchodził z pasją i szczerym zainteresowaniem. Dobrze bowiem, jeśli tłumacz szczerze interesuje się językiem, który tłumaczy oraz kulturą, którą język ten współtworzy wraz z innymi elementami. Tylko przez zrozumienie świata, w którym dany język funkcjonuje, możliwe jest doskonałe rozumienie i władanie nim. Dzięki temu, efekty pracy tłumacza są na bardzo wysokim poziomie.tłumacz

Usługi translatorskie, z których korzysta wielu ludzi to tłumaczenia, jakich dokonuje tłumacz przysięgły. W porównaniu do innych rodzajów tłumaczeń, te są wyjątkowo odpowiedzialne. Jeżeli szczególnie interesuje nas taka tematyka, możemy poszerzyć własną wiedzę przeglądając strony internetowe konkretnych biur tłumaczeniowych. Przyczyna jest prosta – wpływa na to charakter tłumaczonych tekstów. Przede wszystkim zawsze są to różnego rodzaju dokumenty – umowy, ekspertyzy, dyplomy, testamenty, świadectwa, zaświadczenia, dokumentacja urzędowa. Wszystko to są dokumenty, które muszą posiadać odpis poświadczający ich zgodność z oryginałem. Do tego celu używa specjalnej pieczęci zawierającą jego imię, nazwisko, wskazanie języka, do którego ma uprawnienia oraz jego pozycję na liście wszystkich tłumaczy przysięgłych. Ponadto, tłumacz przysięgły jest osobą, która świadczy swoje usługi na rzecz organów administracji państwowej – służy policji, sądom i prokuraturom. W tym celu tłumaczy m.in. dokumentację sądową. Jego obowiązkiem jest odnotowanie każdego zlecenia w specjalnym repetytorium. Podaje w nim datę przyjęcia oraz termin zwrotu tłumaczonego dokumentu, musi go także pisać oraz podać wysokość wynagrodzenia, jakie pobrał za wykonaną usługę. W kwestii tłumaczeń wykonywanych na rzecz organów państwowych, wynagrodzenie, jakie otrzymuje tłumacz przysięgły jest ściśle określone przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Każdy, kto chciałby pracować w charakterze tłumacza przysięgłego w Polsce, musi spełnić pewne warunki ściśle określone w ustawie. Należą do nich:

1. posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa któregokolwiek państwa należącego do Unii Europejskiej bądź Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub też obywatelstwo innego państwa na zasadach wzajemności

2. znajomość języka polskiego

3. zaświadczenie o niekaralności

4. zdolność do pełnienia czynności prawnych

5. ukończenie studiów wyższych i otrzymanie tytułu uprawniającego do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

6. zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego

Egzamin odbywa się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, a przeprowadza go Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje tłumaczenia pisemne, które trzeba wykonać w dwóch kierunkach: z języka polskiego na język obcy i odwrotnie – z języka obcego na język obcy. Drugą część egzaminu stanowią tłumaczenia ustne. Tak samo, jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, również ustne odbywa się dwutorowo – z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. W celu zdania egzaminu należy uzyskać pozytywne wyniki z obu jego części. W takiej sytuacji, otrzymuje się uprawnienia pozwalające wykonywać zawód, jakim jest tłumacz przysięgły oraz wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych. W tym celu, podczas uroczystości , w obecności Ministra Sprawiedliwości składane zostaje ślubowanie:

"Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową".

Korzystając z oferty tłumacza przysięgłego, warto sprawdzić, jakie są opinie na jego temat. Niezwykle cenne w tej kwestii jest doświadczenie własne lub znajomych. Ważne jest bowiem zaufanie oraz fachowe i rzetelne wykonanie swojej pracy, ponieważ tłumacz przysięgły ma do czynienia z tekstami o niezwykle ważnej kwestii. Warto skorzystać z usług zaufanego fachowca. W końcu powierza mu się bardzo istotne dokumenty, od których poprawnej treści nierzadko wiele zależy.